Statement

‘In an increasingly urbanized world, the need to find a balance between architecture and nature is more urgent than ever. My artworks depict a new paradise in which a dreamed symbiosis between modernist architecture and nature arises. Since my childhood I have always lived in newly built houses, an empty white cube around which nature still had to grow. My need to create new nature and to be completely surrounded by it, next to mid-century buildings with its clean order has laid the foundation for my paintings. I create a paradise in each painting, with modernist architecture and its utopian ideas and sublime, lush nature. Together, architecture and nature become a new oasis, they merge and are reflected in each other. The open architecture gives space to nature and plants and trees invite contemplation and inspire the viewer. The works evoke a mysterious, serene atmosphere; because of the physical absence of people, the works become quiet places that offer space to muse.’

‘In een wereld die meer en meer verstedelijkt is de noodzaak om een balans te vinden tussen architectuur en natuur urgenter dan ooit. Mijn kunstwerken verbeelden een nieuw paradijs waarin een gedroomde symbiose tussen modernistische architectuur en natuur ontstaat. Sinds mijn jeugd heb ik altijd in nieuw gebouwde huizen gewoond, een lege white cube waar de natuur nog omheen moest groeien. Mijn behoefte aan het creëren van nieuwe natuur en er volledig door omringd te zijn, naast mid-century gebouwen met hun strakke orde, heeft de basis gelegd voor mijn schilderijen. Ik creëer in elk kunstwerk een paradijs met de met utopische ideeën doorspekte modernistische architectuur en sublieme, weelderige natuur. Architectuur en natuur worden samen een nieuwe oase, ze gaan in elkaar op en weerspiegelen zich in elkaar. De open architectuur geeft ruimte aan natuur en planten en bomen nodigen uit tot contemplatie en inspireren de beschouwer. De werken roepen een mysterieuze, serene sfeer op; door de fysieke afwezigheid van mensen worden de werken stille plekken die ruimte bieden om te mijmeren.'


Severien graduated with a BFA at the Royal Academy of Art in The Hague, Netherlands. Former Queen Beatrix and the reigning King Willem-Alexander have selected her  five times as a finalist for the prestigious Dutch Royal Award of Modern Painting. Her works have been exhibited at the Royal Palace Amsterdam, Art Museum in The Hague and several international art fairs. She was honoured with Grants from the Dutch Mondriaan Fund, and her work has been acquired by private collections, museums and corporate collections around the world.